Kartodromo Rioveggio Gara Kart

GARA KART MASCHILE 30 MAGGIO 2015 019

GARA KART MASCHILE 30 MAGGIO 2015 092

GARA KART MASCHILE 30 MAGGIO 2015 171 GARA KART MASCHILE 30 MAGGIO 2015 172

GARA KART MASCHILE 30 MAGGIO 2015 173 GARA KART MASCHILE 30 MAGGIO 2015 174

GARA KART MASCHILE 30 MAGGIO 2015 175 GARA KART MASCHILE 30 MAGGIO 2015 034

GARA KART MASCHILE 30 MAGGIO 2015 035 GARA KART MASCHILE 30 MAGGIO 2015 036

GARA KART MASCHILE 30 MAGGIO 2015 249

GARA KART MASCHILE 30 MAGGIO 2015 250

 

GARA KART MASCHILE 30 MAGGIO 2015 252